Servei de prevenció i intervenció amb famílies

Dirigit a persones, famílies o grups amb dificultats en el seu desenvolupament personal o social que es troben en situació de risc o vulnerabilitat. Està dirigit a potenciar i desenvolupar canvis que augmenten les seues habilitats per a resolució de conflictes, així com detectar i previndre les causes que motiven les dificultats, especialment familiars, educatives i d’inserció laboral.

Des dels Serveis Socials s’han impulsat els programes següents:
– Taller d’intervenció amb famílies: Escola de famílies.
– Tallers educatius i de prevenció per a menors. Mediació artística.
– Itineraris d’inserció sociolaboral.

Altres serveis dels quals disposa: