Policia judicial

La policia judicial és una unitat especialitzada dins de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat dirigida a la lluita contra la delinqüència i al servei dels òrgans que s’encarreguen de liderar aquesta lluita, els tribunals penals i el Ministeri Fiscal. Són professionals experts en des entramar situacions delictives i capaces de dissenyar i proposar solucions efectives.

Com es desprén de la mateixa Constitució de 1978 i en la normativa que desenvolupa la composició i funció d’aquesta unitat especialitzada, la policia judicial té com a missió perseguir determinats delictes, descobrir i assegurar als delinqüents, així com auxiliar a l’administració de Justícia en els actes que se li encomanen. Així, els agents de la policia judicial depenen dels jutges, tribunals i del Ministeri Fiscal en l’acompliment de les seues funcions.