Seguretat ciutadana

És el procés d’establir, enfortir i protegir l’ordre civil democràtic, eliminant les amenaces de violència en la població i permetent una coexistència segura i pacífica. Se’l considera un bé públic i implica la salvaguarda eficaç dels drets humans inherents a la persona, especialment el dret a la vida, la integritat personal, la inviolabilitat del domicili i la llibertat de moviment.