Nivell bàsic

PERSONES DESTINATÀRIES: xiquets i xiquetes de 7 a 12 anys (anys de naixement 2010, 2011, 2012,2013, 2014 i 2015).

HORARI: dos sessions en dies alterns, de dimarts a divendres, a partir de les 11.00 h.
(Compatible per a les persones participants en l’Escola d’Estiu).
PLACES: 30, segons ordre d’inscripció.
PREU: 25 €.
INSCRIPCIONS: fins al 30 de juny, mitjançant la seu electrònica.