Servei d’inclusió social

Dirigit a la prevenció, diagnòstic, intervenció, seguiment i la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i famílies.

– Renda valenciana d’inclusió (RVI).

Programes que es desenvolupen des de l’àrea d’inclusió social:

– Programa de suport a la família i a la infància en període estival.

– Curs d’inserció sociolaboral: Castellà per a desplaçats.

Altres serveis dels quals disposa: