Gossos potencialment perillosos PPP

La llei estatal registra 8 races de gos catalogats com PPP: Pit bull terrier, Staffordshire bull terrier, American staffordshire terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Tosa inu y Akita inu.

Pit bull terrier

Staffordshire bull terrier

American staffordshire terrier

Rottweiler

Dogo Argentino

Fila Brasileño

Tosa inu

Akita inu

La tinença d’aquesta mena d’animals requereix, per part del seu propietari, forqueta o posseïdor l’obtenció prèvia d’una llicència administrativa que autoritze la seua tinença, a més d’inscriure els animals que posseïsca en un registre municipal d’animals potencialment perillosos.