Domiciliar els seus impostos té avantatges

Domiciliar els seus rebuts és ara més senzill que mai i té molts avantatges per a vosté:
• Descompte del 2% en l’IBI Urbà.
• Càrrec en compte l’últim dia del termini de pagament.
• Avís previ per correu postal de l’import i data de càrrec.

Pot domiciliar els seus rebuts:
• Presencialment en la nostra oficina de plaça del Castell 1 de Museros, en horari de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h.
• Per correu electrònic, emplenant el model descarregable situat més a baix i retornant-lo complimentat, signat i escanejat a recaudacion@museros.es
• Telemàticament, a través de l’oficina tributària virtual (apartat “gestions en línia”. Requereix identificació amb certificat digital de la FNMT o la ACCV.

 

 

Descarregar Sol·licitud domiciliació bancària de rebuts
Document Adobe Acrobat

Informació útil