Crònica de l’encàrrec

La marca MUSEROS ja era present en el municipi quan vaig assumir l’encàrrec, va arribar amb la modernitat en el ferrocarril de la S.V.T. a principis del segle XX. Va esperar pacient al fet que l’autoritat municipal competent decidira donar-li forma. Després de cent anys continuava estant operativa.

logotip museroa sobre la façana de les escoles velles ara biblioteca municipal

La tasca

La meua tasca ha consistit a dotar la marca de l’estil i la composició adequats perquè contemple els requisits estètics i funcionals que se li són propis. En una labor perseverant i meticulosa he descartat possibles dissenys durant el procés perquè no complien amb les expectatives, alguns molt interessants i que vull mostrar.

 

Descartes

Et voilà!

El resultat, fruit del treball i de la inspiració, una tipografia amb influències Art déco, dibuixada per a l’ocasió, modular i versàtil que permet conformar la marca principal i les seues diferents regidories per les possibilitats de combinació que presenta.

reticle de construcció de la nova tipografia

Utilitze per a això nou tipus de la mateixa família que he batejat amb els noms de la rosa dels vents, a la qual he anomenat MUSEROS. Aquesta iniciativa sorgeix de la idea de trànsit i riquesa en la diversitat, tractant-se d’una població situada en una històrica ruta comercial des de la seua fundació, la Via Augusta.

reticle de construcció de variables de la nova tipografia

Per a identificar amb una marca les regidories utilitze les inicials del nom de cadascuna d’elles emulant la tradicional lletra capital, acompanyada d’un pictograma al·legòric en el cas de ser una sola inicial per tractar-se d’una única paraula.

Logotips de regidories a manera de lletres capitulars

I des d’ací el meu reconeixement a Joan Trochut i els seus tipus modulars de plom, molt utilitzats durant més de quaranta anys per molts impressors i del qual he pres en préstec un parell de recursos gràfics.