VIII CERTAMEN ESCOLAR DE LECTURA EN VEU ALTA LOCAL 2023

Dijous, 23 de febrer, a les 18.00 h, a la Casa de Cultura, tingué lloc el VIII Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta Local.

De viva veu és un certamen cultural, educatiu i d’animació a la lectura en veu alta en valencià.

Aquest ha estat organitzat per la Regidoria de Cultura i Promoció Lingüística i la Regidoria d’Educació i Esport de l’Ajuntament de Museros, conjuntament amb la Fundació pel Llibre i la Lectura FULL.

Ha participat l’alumnat del CEIP Blasco Ibáñez i de l’IES Museros, que organitzat per categories des dels cursos de 3r a 6é d’educació primària i des dels diferents cursos d’ESO, van llegir uns textos en veu alta i van ser seleccionats i seleccionades com a representants de Museros per al certamen final de la Comunicat Valenciana.