Calendari i Ordenances fiscals

Calendari fiscal 2022

GUALS
Inici període de cobrament en voluntària – 17 de febrer
Fi període de cobrament en voluntària – 20 d’abril
Data de cobrament rebuts domiciliats – 20 d’abril

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
Inici període de cobrament en voluntària – 7 d’abril
Fi període de cobrament en voluntària – 8 de juny
Data de cobrament rebuts domiciliats – 8 de juny

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
Inici període de cobrament en voluntària – 13 d’abril
Fi període de cobrament en voluntària – 15 de juliol
Data de cobrament rebuts domiciliats – 15 de juliol

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
Inici període de cobrament en voluntària – 1 de març
Fi període de cobrament en voluntària – 2 de maig
Data de cobrament rebuts domiciliats – 2 de maig

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Inici període de cobrament en voluntària – 7 de setembre
Fi període de cobrament en voluntària – 9 de novembre
Data de cobrament rebuts domiciliats – 9 de novembre

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Inici període de cobrament en voluntària – 14 d’octubre
Fi període de cobrament en voluntària – 21 de desembre
Data de cobrament rebuts domiciliats – 21 de desembre

 

Les entitats col·laboradores en la recaptació d’aquests tributs són Bankia, Cajamar, Caixa Popular, BBVA, Banc de Santander i Caixabank.

 

Descarregar Calendari fiscal 2021
Document Adobe Acrobat

Ordenances fiscals 2021

Descarregar Ordenança General, Gestió i Recaptació de tributs locals
Document Adobe Acrobat

Descarregar Text refós de les Ordenances fiscals
Document Adobe Acrobat

Informació útil