BO COMERÇ MUSEROS 2024

Programa d’impuls del comerç local mitjançant el qual l’Ajuntament de Museros destina 30.000,00 €, en format de targetes bancàries, suport dels “Bons al comerç Museros 2024” amb els quals es pretén beneficiar tant el comerç local com les famílies residents, en estimular la compra en els establiments locals que desitgen participar en la campanya de manera voluntària.
Es formalitzaran amb targetes bancàries per valor de 30 € que l’Ajuntament de Museros entregarà als veïns i a les veïnes que s’hagen inscrit prèviament i hagen resultat adjudicataris o adjudicatàries en la promoció.

Adhesió dels comerços a la campanya Bo comerç 2024 de l’Ajuntament de Museros

Els comerços interessats a formar part de la campanya Bo comerç 2024 s’hauran d’inscriure mitjançant el formulari denominat ANNEX V, el qual es presentarà, preferentment, per la seu electrònica de l’Ajuntament de Museros.

En cas d’impossibilitat de presentació electrònica, l’annex V, correctament omplit, es presentarà per registre general d’entrada de l’Ajuntament de Museros.

El termini d’inscripció de sol·licituds de participació serà del 13 al 31 de maig de 2024, tots dos inclosos. Consultar en les bases els perfils de comerços inclosos i exclosos.

Durant la primera quinzena de juny es farà pública la relació de comerços adherits a la campanya i que complisquen els requisits exigits.

Inscripció al Bo comerç 2024 de l’Ajuntament de Museros

Poden ser beneficiaris o beneficiàries dels bons comerç, les persones majors de 18 anys empadronades a Museros, almenys amb un any d’antelació a la inscripció dels interessats i de les interessades en la promoció de la campanya i fins a esgotar el nombre de bons comerç.
El termini de presentació de sol·licituds de bons comerç serà del 13 al 31 de maig de 2024, tots dos inclosos.

Formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE desactivat per superació del límit d’inscripcions.

Durant la primera quinzena de juny, una vegada finalitzat el període d’inscripció, l’Ajuntament de Museros, exposarà en l’Àrea de Comerç on s’ha fet la inscripció i en les xarxes socials el llistat definitiu de les persones beneficiàries dels bons comerç, i que complisquen els requisits exigits.