Avís Legal

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions i atribueix la condició d’usuari de la web i l’accés al mateix implica la seua acceptació sense reserves. En cas de no acceptar les clàusules establides en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstindre’s d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seua disposició en la pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

TITULARITAT DEL LLOC WEB
Ajuntament de Museros, en compliment del que s’estableix en l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informa de les dades identificatives relatives al lloc web www.museros.es.

DENOMINACIÓ SOCIAL: Ajuntament de Museros
DOMICILI SOCIAL: Plaza del Castell 1 – 46136 Museros
TELÈFON: +(34) 961441680
CIF: P4617900H
CORREU ELECTRÒNIC GENERAL: museros@museros.es

CONDICIONS D’ÚS

USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal d’Ajuntament de Museros atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

ÚS DE LA WEB
www.museros.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara en avant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Ajuntament de Museros als quals l’USUARI puga tindre accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari emplenar per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Ajuntament de Museros ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Ajuntament de Museros, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ho o manipular els seus missatges. Ajuntament de Museros es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, Ajuntament de Museros no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Ajuntament de Museros per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Ajuntament de Museros o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats: En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Ajuntament de Museros. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Ajuntament de Museros. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines d’Ajuntament de Museros.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Ajuntament de Museros no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguera ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS
Ajuntament de Museros es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que en www.museros.es es disposaren enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, Ajuntament de Museros no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Ajuntament de Museros assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ
Ajuntament de Museros es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS
L’Ajuntament de Museros perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ
Ajuntament de Museros podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Els termes i condicions que regeixen aquest web site, així com les relacions que pogueren derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol mena de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l’USUARI i Ajuntament de Museros per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment de les mateixes als Jutjats i Tribunals de València, Espanya.