Àrea d’ocupació

L’Àrea d’Ocupació és l’òrgan impulsor de quantes actuacions es realitzen per a afavorir la promoció laboral i caminar cap a la màxima ocupabilitat, destinant els seus esforços tant a la millora de la qualificació de les persones ocupades i aturades.