Àrea d’Infraestructures

L’Àrea d’Infraestructures té entre els seus objectius la conservació i manteniment de totes les dependències municipals, la neteja d’aquestes, la senyalització provisional, tant per a actes festius com situacions d’emergència o provisionals, i les infraestructures per a actes culturals, esportius i festius, tot això a través de les brigades municipals.