Àrea d’Hisenda / Tributs

El pagament dels tributs es pot fer de manera telemàtica, a través d’aquesta pàgina web municipal o presencialment a l’Ajuntament, prèvia cita i amb targeta bancària.