Turisme

Des de la Regidoria de Turisme, treballem per la promoció de Museros, del seu patrimoni cultural i arquitectònic i de les seues festes i tradicions populars.

Aquesta tasca es porta a terme mitjançant diferents línies d’actuació tant a nivell local com extern:
• Impuls i potenciació de rutes turístiques destinades tant als veïns i veïnes de Museros com a visitants, com són la ruta ornitològica i d’altres de preparació i organització immediata.
• Promoció del capital cultural i patrimonial del municipi.
• Definició de polítiques i estratègies de preservació i valorització del patrimoni cultural i natural pel que fa al turisme.
• Elaboració de material de promoció turística per al web municipal.
• Participació i col·laboració amb unes altres entitats públiques per treballar conjuntament i difondre el vessant turístic que pot tindre Museros.
• Gestió de tràmits de tipus turístics.