Objectius

L’Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valencià va ser aprovada en sessió plenària per tal de promocionar l’ús del valencià a Museros.
Els objectius principals d’aquesta oficina són els següents:
a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes a conéixer i usar el valencià.
b) Promoure la recuperació del valencià i fomentar-ne l’ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.
c) Fer efectiu l’ús oficial del valencià, tant a l’Ajuntament com al municipi de Museros.
d) Reglamentar l’ús del valencià, perquè aquest siga prioritari en l’àmbit de l’Administració local de l’Ajuntament de Museros.
e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els àmbits socials i nivells d’intervenció dels ciutadans i de les ciutadanes.

Certàmens

 

Campanyes