Àrea de Majors

Des de l’Àrea de Majors es treballa per a donar el protagonisme que es mereix aquest col·lectiu dins de la vida social del poble, facilitant que continuen sent un pilar fonamental en la nostra societat i que no se senten apartats de la vida quotidiana que els embolica.

Des d’aquesta Àrea se intenta cobrir i recollir totes aquelles inquietuds i necessitats que puguen afavorir al fet que el major tinga una vida social més plena i que continuen relacionant-se amb les persones del seu entorn, allunyant-los d’una soledat no desitjada.

Per a aconseguir això, des de l’Àrea del Major es duen a terme diverses accions en forma de tallers o cursos que durant tot l’any fan possible que tots aquells majors que els duen a terme i participen activament, aconsegueixen un grau de satisfacció amb si mateix, ja que són conscients dels assoliments que van aconseguint en aquells cursos o tallers on participen.

A més es duen a terme activitats festives durant l’any, com poden ser sopars amb ball i berenars en festivitats concretes, com per exemple el dia de Sant Valentí, o en dates nadalenques, etc.