Àrea de Consum responsable

Aquesta Àrea és la responsable de dirigir la política mediambiental de l’Ajuntament de Museros, participant en tots els procediments i serveis que puguen produir un efecte directe sobre el mitjà, els recursos naturals, la fauna i la flora locals, els hàbits sostenibles i l’ecologia, entre altres.
Tracta de millorar les condicions ambientals de la localitat des d’un paradigma col·lectiu i participatiu, així com d’educar a la ciutadania del demà en el respecte al nostre planeta i a la resta d’espècies amb els qui el compartim, per la qual cosa principalment desenvolupa l’Educació Ambiental en el seu ampli espectre.

– Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l’ONU per a l’horitzó de l’any 2030.
– Fomentar l’Educació Ambiental en el municipi de Museros, mitjançant agents dinamitzadors (centres escolars, comerç local, teixit associatiu i el veïnat del poble en general).
– Incidir en els hàbits sostenibles que la societat ha d’adoptar davant la crisi climàtica que té lloc.
– Campanyes de conscienciació mediambiental que sensibilitzen sobre la valoració i cura al Medi Ambient.
– Posar en valor la flora i la fauna del nostre entorn.
– Cura i manteniment de les zones verdes públiques i parcs municipals.
– Gestió i coordinació de la poda de l’arbratge local.
– Benestar animal.
– Protecció de l’avifauna.
– Treballar en pro de la creació d’una comunitat energètica local.
– Ampliació de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques en edificis municipals.