Alta de guals

Si desitja donar d’alta un gual, emplene el model adjunt i presente’l a l’Ajuntament de Museros (registre d’entrada o recaudacion@museros.es). La Policia Local estudiarà la seua petició i ens posarem en contacte amb vosté.

 

Descarregar Model alta guals
Document Adobe Acrobat

Informació útil