Actes de selecció del programa EMPUJU 2023

Actes de selecció del programa EMPUJU 2023, de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.

NOTA

Les persones interessades tenen cinc dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de l’acta, per a presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que consideren adequades.