Acta de selecció del programa EXPLUS 2022

Acta de selecció del programa EXPLUS 2022, de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d’almenys de 30 anys d’edat, per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiéncia plus), a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea.

NOTA

Les persones interessades tenen cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la data de l’acta, per a presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que consideren adequades.