Servei d’acolliment i atenció davant situacions de necessitat social

Aquest servei s’encarregarà de la recepció, de l’atenció i del diagnòstic en les situacions personals i familiars, i proporcionarà l’adequada informació, orientació i assessorament sobre les diferents prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Tramitació d’ajudes de les diferents àrees:

– Ajudes d’emergència, habitatge, dependència, targeta daurada, teleassistència, ajudes tècniques, prestacions econòmiques individualitzades, targetes d’aparcament, sol·licitud de reconeixement i valoració de grau de discapacitat i família nombrosa o monoparental, entre altres ajudes.

Altres serveis dels quals disposa: