Servei d’acció comunitària

Desenvolupa la prevenció, intervenció i promoció de la convivència, mitjançant dispositius d’intervenció comunitària basats en el foment dels recursos comunitaris presents per a afavorir i millorar les condicions socials des d’un enfocament global i integrador.

Programes que s’impulsen:
– Programa d’intervenció i participació dirigit a adolescents.
– Programa d’intervenció per a la promoció de l’educació afectiu-sexual en menors i adolescents.

Altres serveis dels quals disposa: