L’Ajuntament de Museros rep una subvenció de 35.763,96 € per a Consorci Provincial de Bombers en 2021

La Diputació Provincial de València aprova una subvenció de concessió directa per a finançar la quota que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2021, segons publica el Butlletí Oficial de la Província (BOP 236 de 09 de desembre de 2021). En el cas de Museros la subvenció ascendeix 35.763,96 euros.
Per acord de la Junta de Govern de data 23 de novembre de 2021, la Diputació Provincial de València ha disposat:
«Donat compte de l’expedient 185/20/MAM instruït pel Servici de medi ambient per a l’aprovació de subvencions de concessió directa per al finançament de les aportacions que les entitats locals de la província menors de 20.000 habitants han de realitzar al Consorci de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers) en l’exercici 2020.
Atés que és una competència de la Diputació de València el suport financer a totes les entitats locals de la província per a la prestació de servicis bàsics, però sobretot a les de menor població pel que es justifica la concessió d’una subvenció directa, de forma excepcional i singular i sense concurrència ni convocatòria pública donada la naturalesa de la subvenció consistent en el finançament de la quota corresponent a cada entitat local per pertànyer al Consorci de Bombers de la provincia de València.»
Informa: Diputació de València