SUBVENCIÓ DE L’IVACE POLÍGONS 2021

23 oct., 2021

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN ELS POLÍGONS INDUSTRIALS NUCLI URBÀ/S5 I EMPERADOR/LA VENDA, SUBVENCIONATS PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)

Les obres subvencionades per l’IVACE, dins del programa de Millora Infraestructures Parcs Empresarials, han sigut adjudicades a l’empresa SOGESER FACILITY SERVICES, SL, pels següents imports:
Exp.: MIPAEA/2021/79

OBRA: LOT 1. OBRES DE MILLORA I MODERNITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DEL POLÍGON INDUSTRIAL NUCLI URBÀ/S5
Adjudicatari: SOGESER FACILITY SERVICES, SL
Adjudicació (impostos inclosos): 182.304,98 €
Exp.: MIPAEA/2021/83

OBRA: LOT 2. OBRES DE MILLORA I MODERNITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DEL POLÍGON INDUSTRIAL EMPERADOR/LA VENDA
Adjudicatari: SOGESER FACILITY SERVICES, SL
Adjudicació (impostos inclosos): 80.940,00 €
L’adjudicació i la formalització del contracte ha sigut publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic el 16-11-2021 i en el perfil del contractant.