Taller de sensorialitat des del silenci

Som tot sentits

”Hem conquistat la realitat i perdut el son. Ja ningú es tendeix sota un arbre a contemplar el cel a través dels dits del peu”.
Robert Musil
La sensació és la percepció conscient d’un estímul físic o químic mitjançants els sentits, segons la definició del diccionari. Les sensacions, de diferents tipus (les exteroceptives com les que ens arriben mitjansants els sentits, les interoceptives mitjançant la pell, i les propioceptives amb el moviment i l’equilibri) ens acompanyen des de l’instant en el qual ens obrim a la vida.
Cada nou dia és una explosió de sensacions. Així ho veu una xiqueta xicoteta. Tot és nou sota el sol, encara que no ens el sembli.
Aquestes sensacions ens poden resultar agradables moltes vegades, unes altres no, fins i tot ens poden resultar indiferents. Són les portes, les nostres portes al món. Gràcies a aquestes les persones som úniques, perquè úniques i exclusives són les nostres vivències amb elles. I alhora, ens són comuns. Som iguals i al matéis temps diferents, és l’equitat la que ens pot harmonitzar i recol·locar-nos.
En un món envaït pel soroll i habitat per multiplicitat de sons, des de l’aleteig d’una papallona a l’enfonsament d’un edifici, el silenci ens acompanya, encara que no siguem conscients d’això.
L’art, l’activitat creativa des de l’art, ens pot posar en contacte amb aquest món interior que ens connecta amb l’univers, i poder establir connexions, més enllà de la quotidianitat del dia a dia. Ens permet poder explorar territoris des d’un altre lloc, des d’un espai segur que ens permet vivenciar suposats límits, amb confiança.
Des d’un cert lloc de confort i de joc que ens possibilita el procés creador, mitjançant l’atenció plena i la immersió en l’exploració del que ens envolta i de nosaltres mateixes, tot des de la sensorialitat, podem prendre consciència de la interacció que s’estableix entre ells en cada percepció, en cada acció de la nostra vida diària.
2. Proposta
Al llarg del taller, intentarem acostar-nos a aquesta situació de “no sentir” amb diverses propostes de joc i d’acció en les quals els altres sentits adquireixen un lloc preponderant. I comprovarem que la sensorialitat és un tot en el cual els diversos sentits són vasos comunicants que se secunden i coajuden per a permetre’ns una percepció més polièdrica de la realitat.
3. Objectius
– Posar el focus en l’escolta, l’atenció plena, per a redescubrir el món que ens envolta.
– Escoltar-nos i escoltar el que ens envolta des del lloc de la sensorialitat, per afavorir la interrelació.
– Redescobrir, retrobar olors, sabors, textures, que ens porten a imatges, a històries, que son part de la nostra cartografia personal.
– Prendre consciència de la interconnexió a nivell sensible i de com les experiències sensorials ens acompanyen des que venim al món. Som pell.
– Reconèixer-nos en l’altre, els seus límits són els nostres, el seu empoderament és el nostre.
– Acceptar la diversitat i les diferències com un pas a la convivència, des de l’empatia, posant-nos en el lloc de l’altre.

Tot això, des de la vivència experiencial, des del joc, la creativitat i el procés de creació. Des de l’art. L’art ens permet trobar un sentit a la vida, a la nostra vida.