icono servicios sociales

Serveis socials

Es tracta d’un sistema que inclou una sèrie de programes i recursos que aborden problemes socials concrets; un conjunt de serveis i prestacions de promoció i acció social que atén les necessitats socials de manera integral. Promou activitats per a evitar situacions de risc social.

Treballadores socials
Horari d’atenció al públic, amb cita prèvia.

Situats en el Centre Social de Dia, en l’avinguda de Blasco Ibáñez, 87 (darrere de l’ermita).
L’horari és de 09.30 h a 14.30 h.
Telèfon: 960 262 153