Reglaments i ordenances

1 Ordenança reguladora dels preus públics PDF>
2 Bases reguladoras para la subvenció PDF>
3 Pla estratègic del Consell de l’Esport PDF>