Retrat de Joan Trochut

Súper-Veloz

Joan Trochut Blanchard (1920 – 1980) Considerat figura clau en el camp de les arts gràfiques espanyoles del segle XX.
Entre altres innovacions en el món de la tipografia va crear el sistema de tipus Súper-Veloz.
Produït originalment en plom, en 1942, per la Fundición Tipografica Iranzo, el tipus Súper-Veloz era una col·lecció de peces mòbils, combinables entre si, que constituïen un complet sistema modular.
La versatilitat d’aquest sistema va permetre als impressors desenvolupar alfabets, dissenyar logotips i marques comercials —i fins i tot crear il·lustracions— sense les limitacions pròpies dels tipus de plom i a uns costos d’acord amb les seues modestes economies.

Tipus de plom
Model d'albarà
Model d'albarà