Curs de gimnàstica aquàtica per a majors

PERSONES DESTINATÀRIES: jubilades o pensionistes majors de 60 anys.

HORARI: dimecres i divendres de 10.00 h a 10.45 h.
PLACES: 15, segons ordre d’inscripció.
PREU: gratuït.
INSCRIPCIONS: fins al 30 de juny, presen- cialment a la Casa de Cultura, de dilluns a dijous, de 10.00 h a 12.30 h i de 17.30 h a 20.30 h.