Curs d’iniciació a la natació

PERSONES DESTINATÀRIES: xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys (anys de naixement 2016, 2017, 2018 i 2019).

HORARI: dos sessions en dies alterns, de dimarts a divendres, a partir de les 11.00 h.
PLACES: 15, segons ordre d’inscripció.
PREU: 25 €.
INSCRIPCIONS: fins al 30 de juny, mitjançant la seu electrònica.

Es configuraran grups reduïts.
Imprescindible la presència d’una persona adulta responsable durant el transcurs de l’activitat.