Admissió

L’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros informa del calendari d’admissió i de matrícula de l’alumnat per al curs 2022-2023.

La tramitació serà per via telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, en l’enllaç

https://museros.sedelectronica.es/info.0

Més informació en el telèfon 961441680, extensió 1-5.

No hi ha reclamacions. Les llistes esdevenen definitives. La matrícula es formalitzarà del 23 de maig al 3 de juny de 2022.