Admissió

L’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros informa del calendari d’admissió i de matrícula de l’alumnat per al curs 2024-2025.

La tramitació serà per via telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, en l’enllaç

https://museros.sedelectronica.es/info

Més informació en el telèfon 961 441 680, extensió #301 o 664 856 378 en horari de 09.00 h a 14.00 h.