BASES PER AL III CONCURS D’APARADORS NADALENCS DE MUSEROS

1. ENTITATS ORGANITZADORES I COL·LABORADORES
El concurs pot portar-se a terme gràcies a la organització de l’Ajuntament de Museros; i en concret a les regidories de Festes, de Comerç, de Cultura i Promoció Lingüística i a Comerços Associats de Museros (CAMU).
Agrair la col·laboració de l’entitat bancària Caixa Popular.

2. OBJECTE
L’objectiu d’aquest concurs és reconéixer l’esforç dels comerciants per mantindre atractius els aparadors dels seus establiments, impulsar i fomentar el comerç local i promocionar l’ús i el coneixement del valencià en aquest àmbit, i d’aquesta manera, millorar la imatge comercial i nadalenca de Museros, d’acord amb els requisits especificats en aquestes bases.

3. REMUNERACIÓ PER AL GUANYADOR I PER ALS FINALISTES
S’establiran cinc premis diferents: 1r premi de 300 €, 2n premi de 250 €, 3r premi de 200 €, 4t premi de 150 € i 5é premi de 100 €, en targetes per a consumir en els comerços associats a CAMU.

Incompatibilitat i deure d’abstenció: els guanyadors i les guanyadores no podran consumir els premis en els seus propis comerços.

4. CONCURSANTS
Podran participar tots aquells comerços de Museros que complisquen els requisits següents:
a) Estar donat d’alta en l’impost d’activitats econòmiques.
b) Tindre l’establiment obert al públic a Museros i posseir la llicència municipal corresponent.
c) Tindre aparador (espai tancat amb vidre que servisca per a exposar els productes davant el públic o qualsevol altre espai envidrat on es visualitzen els productes) i decorar-lo amb motius nadalencs com a mínim durant el període comprés entre el dimecres 1 de desembre de 2021 i el dijous 6 de gener de 2022; a més de la decoració, haurà de contindre alguna o algunes frases relacionades amb el Nadal redactades en valencià correctament.
d) La sol·licitud d’inscripció comporta l’acceptació d’aquestes bases.
e) Les decoracions hauran de ser diferents a les exposades en l’anterior edició del concurs.

5. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Per a participar en el concurs, serà necessari presentar el model d’inscripció que estarà disponible en el web municipal o a l’Ajuntament en horari de 09.00 h a 14.00 h.
El comerç es considerarà inscrit a partir del moment que la inscripció es presente en el registre d’entrada de l’Ajuntament.

6. FASES I CALENDARI DEL CONCURS
1.Fase d’inscripció: dimecres 1 de desembre de 2021 al dimecres 15 de desembre de 2021.
2.Visita dels membres del jurat: del dilluns 20 de desembre de 2021 al dijous 23 de desembre de 2021.
3. Deliberació dels membres del jurat i conéixer els guanyadors o guanyadores: dimecres, 29 de desembre de 2021.
4. Lliurament de premis: dimarts,11 de gener de 2022, a les 20.00 h.

7. JURAT
El resultat del concurs es realitzarà sobre la base de la decisió d’un jurat format per l’alcaldessa, pel regidor de Comerç, per la regidora de Cultura i Promoció Lingüística, per un representant de CAMU i pel director de Caixa Popular Museros.
El jurat deliberarà i certificarà, mitjançant una acta, els comerços guanyadors en el III Concurs d’Aparadors Nadalencs i dotarà dels diversos premis als establiments que hagen guanyat el concurs.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE PROPOSTES
El jurat valorarà diferents criteris com el disseny, el material, l’originalitat, el conjunt artístic, la il·luminació, la relació producte-comerç, l’originalitat de la llegenda i la seua correcció.

9. ENTREGA DE PREMIS
L’entrega dels premis a les persones guanyadores es convocarà en un lloc, data i hora per determinar, d’acord amb les normes que les autoritats sanitàries marquen en la data indicada.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases del concurs, així com el tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de la inscripció, desenvolupament i lliurament dels premis del concurs.