Regidoria de Personal

La Regidoria de Personal té com a missió principal l’organització, planificació, desenvolupament i gestió de totes les actuacions que siguen necessàries per a dotar a l’Ajuntament del personal necessari i adequat per a una prestació eficaç i eficient dels serveis municipals, mitjançant una dimensió adequada dels seus efectius i una bona distribució, formació i mobilitat d’aquests.