PROGRAMES PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ

PROGRAMA ECOVID 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

Destinataris: persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 97.121,35 €

Contratactació: 5 persones.

Llocs de treball:
• 2 netejadores
• 2 peons
• 1 auxiliar administrativa

Duració: 12 mesos a jornada completa (de desembre de 2021 a desembre de 2022)

Més informació:

Employment, Social Affairs & Inclusion

UFASE

PROGRAMA EMCORP 2021

Subvencions destinades a la contractació de persones desocupades, almenys, de trenta anys, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).

Destinataris finals: persones desocupades, almenys, de 30 anys, inscrites com a demandants d’ocupació en els espais Labora de la Generalitat, per a la realització d’obres o de serveis d’interés general en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 25.006,29 €

Contratactació: 2 persones.

Llocs de treball:
• 2 oficials de primera i segona de la construcció.

Obra d’interés general: Voreres accessibles 2021

Duració: 6 mesos a jornada completa (d’octubre de 2021 a abril de 2022)

PROGRAMA EMPUJU 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de trenta anys per mancomunitats de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

Persones destinatàries finals: persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Subvenció concedida a l’Ajuntament de Museros: 100.852,35 €

Contratactació: 4 persones.

Llocs de treball:
• 1 tècnic d’Esports
• 1 tècnica de Medi Ambient
• 1 arquitecta tècnica
• 1 tècnica d’Igualtat

Duració: 12 mesos a jornada completa (de desembre de 2021 a desembre de 2022)

Més informació:

Employment, Social Affairs & Inclusion

UFASE