Piscina municipal de Museros

Des de dimarts 29 de juny fins a diumenge 5 de setembre de 2021
L’Ajuntament es reserva e dret de modificar aquesta data segons les condicions meteorològiques

Horari:

De dimarts a diumenge de 10.00 h a 14.30 h i de 16.30 h a 21.00 h
Dilluns tancat.

Entrades

• General…  4,00
• Persones aturades o amb diversitat funcional (igual o superior al 33%) i components de família nombrosa…  2,00
• De 0 a 3 anys, persones jubilades o majors de 65 anys…  Gratis
La targeta de passe de dia, que dona accés a la piscina, te una fiança de 2 € que es tornarà a la seua devolució.

Bonificacions de les abonaments

• Persones aturades o família nombrosa (per usuari o usuària)… 12,00
• Persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%…   9,00
• Família d’acolliment empadronades a Museros…  Gratis

Abonaments

• Abonament de temporada a partir de 4 anys o més…  18,00
• Abonament de temporada per a majors de 65 anys…  Gratis

Adquisició de les entrades i les abonaments

• Presencialment a l’Ajuntament en horari de 10.00 h a 14.00 h.
• Es podrà pagar amb targeta de crèdit.
• Telemàticament a través de l’OTAM Museros. museros.org/otam-on-line
• Per a casos excepcionals, envieu un correu a targetaciutadana@museros.es

Normes generals d’us de les instal·lacions

• L’aforament es limitat. En cap cas es pot sobrepassar el nombre de 602 persones.

• L’adquisició de l’abonament de temporada no garanteix l’accés a les instal·lacions, sempre estarà supeditat al nombre de persones usuàries concurrents en el moment del accés.

• Es pot fer ús dels vestidors, sempre que es complisquen les normes d’us establertes.

• Hi ha un control estricte de l’accés a les instal·lacions, restringit a les persones correctament autoritzades i permeses en aquest protocol, per tal de controlar l’aforament que es determine.

• Per accedir, és necessari presentar el passe de temporada o adquirir l’entrada diària.

• És obligatori l’us de la mascareta.

• És obligatori l’ús del calçat per accedir a les zones de bany.

• No està permés menjar fora de les zones de pícnic. No està permés menjar ni sopar, a excepció de snaks, sandvitxos, fruita o refrescos, i sempre dins de les zones de pícnic.

• No està permés fumar ni l’us de cigarrets electrònics en tota la instal·lació.

• No estan permeses les celebracions.

• Si es presenta algun símptoma relacionar amb la COVID-19, s’han d’abandonar immediatament les instal·lacions.

• S’ha de mantindre la distància social de 2 metres en qualsevol zona de les instal·lacions.

• És necessari extremar la higiene de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

• Cal dutxar-se abans i després del bany.

• S’han de mantindre el objectes personals (cremes, calçats, motxilles, etc.) dins del perímetre establit, per evitar el contacte amb unes altres persones.

• És necessari respectar les zones precintades.

• Es recomana l’us d’ulleres per al bany.

• S’han d’utilitzar sempre els lavabos, es important mantindre l’aigua de les piscines com mes neta possible.

• Els menors que no controlen els seus esfínters han de portar sempre bloquer de bany.