Ordenances i Reglaments

1 Conveni 2020 Entitats Esportives PDF>
2 Ordenança reguladora dels preus públics PDF>
3 Reglament de règim de convenis de Museros PDF>
4 Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals PDF>
5 Bases reguladoras para la subvenció PDF>
6 Conveni de suport per al foment de l’esport escolar PDF>
7 Model de conveni per a entitats esportives PDF>
8 Pla estratègic del Consell de l’Esport PDF>