Escola d’estiu

Horari

De dilluns a divendres, de 09.30 h a 14.00 h.

Preu

55 € pel primer xiquet o xiqueta, i 45 €, a partir del segon. En cas de custòdies compartides, el preu serà el de la meitat del mes, per cada pare o mare.

Horari extra de matí

De 07.30 h a 09.30 h. Seran necessaris 10 xiquets o xiquetes per a donar aquest servei.

Preu: 20 € (o 10 €, per cada pare o mare, si són custòdies compartides).

Lloc

S’habilitaran diferents seus per a complir amb els protocols sanitaris que marca la Conselleria de Sanitat.

Seu 1: CEIP Blasco Ibáñez (C/ La Fila, al costat de l’ermita).

Seu 2: CEIP Blasco Ibáñez (Av. País Valencià).

Seu 3: IES Museros (C/ Barraques, s/n).

Destinataris

Les xiquetes i els xiquets que han cursat 2n cicle d’infantil o d’educació primària en el curs 2019-2020, amb un màxim de 190 persones participants.

Inscripcions

Del 12 al 19 de juny, telemàticament per la seu electrònica, o presencialment a l’Ajuntament de Museros, en horari, de 09.00 h a 14.00 h, i de vesprada, amb cita prèvia. Les sol·licituds s’admetran per rigorós ordre de presentació, l’activitat podrà atendre un màxim de 190 participants. Perquè siguen efectives, caldrà entregar els documents d’inscripcions correctament complimentats, firmats i amb el justificant de l’ingrés bancari. Els documents d’inscripció es recolliran a l’Ajuntament o es descarregaran del web municipal http://www.ajunt-museros.com, on es podrà consultar també tota la documentació sobre les condicions de participació i les normes de funcionament.

L’oferta de places s’adequarà a les estipulades en la normativa quant a ràtios i aforament màxim. Si el nombre de sol·licituds registrades superara aquesta xifra, s’acceptarien fins a 190 per rigorós ordre de registre de les sol·licituds. Organitzada per l’Ajuntament de Museros i coordinada per l’empresa Actio.

L’Escola d’Estiu es farà si la Comunitat Valenciana entra en fase 3, i si les mesures establides pel Govern, ho permeten. Ara mateix, aquesta proposta està redactada d’acord amb les directrius del Ministeri de Sanitat (BOE núm. 153 de 30 de maig de 2020, Ordre SND/458/2020, capítol XII, condicions per a la realització d’activitats de temps lliure adreçades a la població infantil i juvenil). Totes les indicacions, mesures i aspectes recollits en el document i en els annexos podran ser revisats de manera contínua en funció de l’evolució del context d’afecció i desescalada de la situació generada per la COVID-19, així com el que indiquen les autoritats sanitàries.