Ordenanzas y Reglamentos

1 Conveni 2020 Entitats Esportives PDF>
2 Ordenança reguladora dels preus públics PDF>
3 Reglament de règim de convenis de Museros PDF>
4 Reglament d’ús de les instalacions esportives municipals PDF>
5 Bases reguladoras para la subvención PDF>
6 Convenio de apoyo para fomento del deporte escolar PDF>
7 Model de conveni per a entitats esportives PDF>
8 Plan estrategico del Consell de l’Esport PDF>