Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança, per a la regulació i foment de l’activitat comercial de venda no sedentària, en l’àmbit municipal de Museros, adaptant-lo a la legislació vigent.