Àrea de Cooperació Internacional

L’Àrea de Cooperació Internacional és un òrgan e caràcter consultiu i assessor de l’Ajuntament de Museros a través del qual es canalitza la participació de la ciutadania i entitats de Museros en l’àmbit de la Cooperació Internacional.
La seua funció és facilitar i promoure la participació veïnal i de les entitats ciutadanes en l’àmbit de l’actuació municipal en matèria cooperació internacional respectant, en tot cas, les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per llei.