Busquem allotjaments per a persones o famílies desplaçades des d’Ucraïna

Busquem allotjaments per a persones o famílies desplaçades des d’Ucraïna.

Són necessàries vivendes amb condicions d’habitabilitat a Museros o als municipis dels voltants.

Totes aquelles persones que tingueu vivendes disponibles, i esteu disposades a cedir-les o a llogar-les a persones desplaçades d’Ucraïna, o a acollir-les directament a la vostra vivenda, telefoneu o aneu al Centre Social de Dia, en horari de 09.00 h a 14.00 h,  on comunicareu el vostre interés a facilitar allotjament i on deixareu les vostres dades per tal que les treballadores socials contacten amb vosaltres.

Des del Departament de Serveis Socials, es procedirà a fer un registre d’aquestes vivendes per a allotjar les persones desplaçades que arriben al nostre poble. A més, també es realitzarà un registre de famílies disposades a acollir unes altres famílies o persones en la seua vivenda.