Acolliment familiar

Hi ha molts menors en la nostra societat que es troben en situació de risc, ja que les seues famílies, per diferents raons, no poden fer-se càrrec d’ells. Per a evitar que aquests menors, que es troben sota la tutela o guarda de l’Estat, passen a viure a centres d’acolliment, on no poden gaudir d’un entorn familiar adequat, naix l’alternativa de l’acolliment familiar.
Les famílies d’acolliment són aquelles que acullen un xiquet o una xiqueta durant un període de temps, mentre es regularitza la seua situació. La família educadora cobreix les necessitats bàsiques de la infància i proporciona un entorn familiar als xiquets i les xiquetes en el qual se senten volguts, assegurances i estimulats. Al mateix temps, les famílies estimulen el desenvolupament global dels menors i detecten les diferents dificultats que es produïsquen per a posar-les en coneixement dels especialistes.
L’oportunitat de viure en un entorn familiar aporta, als xiquets i les xiquetes, experiències que els ajuden a desenvolupar capacitats com la socialització, l’afectivitat i el respecte a les normes. Les famílies d’acolliment enriqueixen el seu nucli familiar amb el víncle afectiu i emocional entre aquests i el menor.
Actualment, existeixen tres tipus d’acolliment: l’acolliment familiar d’urgència, l’acolliment temporal i l’acolliment permanent.

Millor en família

Millor en família és una campanya impulsada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana que vol fomentar la implicació de les famílies amb el programa d’acolliment familiar. Des de fa més de 20 anys, la Generalitat Valenciana promou l’acolliment familiar com el recurs més idoni per a la protecció de menors en situació de desprotecció infantil.

Museros municipi acollidor

Museros ha sigut nomenat poble acollidor per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. D’aquesta manera, el poble adquireix el compromís de promoure l’acolliment familiar dins del seu municipi, i com a exemple per a altres poble de la Horta Nord. Com a mostra d’aquest compromís l’Ajuntament de Museros duu a terme una setmana dedicada a l’acolliment, amb l’objectiu de divulgar aquesta mesura de protecció de menors. En la setmana de l’acolliment familiar col·laboren l’Associació de Voluntaris de l’Acolliment Familiar (AVAF) i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Galeria de fotos