Selecció 2021

Programa de subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals (Avalem Experiència Plus), per a posar en desatacats i en AEDL, programes de foment de l’ocupació.

Les persones interessades tenen cinc dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de l’acta, per a presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adients.