Oficina Municipal d’informació al Consumidor

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és un servei totalment gratuït, prestat per la Mancomunitat de l’Horta Nord, en els municipis que la integren, amb la finalitat d’assessorar-los en les seues decisions de consum, informar-los dels seus drets i defensar-los, quan aquests hagen sigut vulnerats.

Com contactar

En l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament de 09.00 h a 14.00 h, via correu eletrónic: omic@mhnord.es o cita prèvia en el telèfon 96 144 16 80.

Funcions:

– Assessorament jurídic especialitzat en matèria de consum.
– Recepció i gestió de reclamacions, queixes i denúncies suscitades pels consumidors.
– Facilitar informació d’adreses d’altres organismes o entitats d’interés per al consumidor.
– Mediació entre persona consumidora i comerciant per a la resolució de conflictes.
– Col·laboració en actuacions d’inspecció.
– Elaboració de fullets i cartells, i la participació en mitjans de divulgació locals i comarcals, com televisions, periòdics, butlletins municipals… sobre temes de consum.
– Elaboració i realització de xarrades, tallers, jornades… tan formatives com informatives, sobre temes d’interés per a les persones cosumidorres i usuàries de totes les edats: xiquets, mestres o mestressa de casa, tercera edat…
– Col·laboració i foment de l’associacionisme de consumidors i usuaris.
– Distribució a comerciants de fulls de reclamacions.
– Realitzar activitats de col·laboració amb el sistema educatiu, en matèria de consum.

Més informació: http://www.hortanord.es/es/page/consumidores